STYLE SAYS "ONLY ME" 城市狂想曲

2020-02-08 16:28

项目:杭州栖棠誉湾

设计:上海董世建筑

所在地:杭州

时间:2019

摄影:夏侯全生


现代建筑趋向于建造简单的空间,

在这个框架里,我们希望既有文学的言辞名句,

黑白分明,又有音乐的自由感性。


有人说:“光是建筑的第四维空间。”


style says "only me"

#Rhapsody in City

Welcome   to   City‘s   Club


02.jpg


03.jpg


04.jpg


05.jpg


07.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


19.jpg


22.jpg


24.jpg


23.jpg


25.jpg


26.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg