STAR TREK 星际探索之旅

2020-02-08 17:09

项目:金地格林格林

设计:董世建筑

所在地:武汉

时间:2019

摄影:夏侯全生


浩瀚的宇宙,有数不尽的恒星,

它们有的璀璨炙热,有的暗淡沉寂。

然后用尽全力以超新星爆发的方式,

给自己的命运画一个灿烂的句号,迎接新生。

他们会从一个太阳系迁移到另一个太阳系。

以人类的智慧和完美,

生命没有止境,它的进程永久不断。


反常态空间组成的思维定式,

以由大的不规则体块,圆柱,片状墙体作为空间形象主体。

宇宙是探索的,也是未知的。


02.jpg


04.jpg


03.jpg


06.jpg


07.jpg


09.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


18.jpg


19.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


01.jpg